เอไอเอ แบบกำหนดระยะเวลา 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล)

AIA 5/10/15 Pay Life (Non Par)
 
 
 
 

      วางแผนสร้างหลักประกันที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับครอบครัว ประกันที่เน้นความคุ้มครองชีวิตสูง แต่จ่ายเบี้ยน้อย คุ้มครองครอบครัวจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่อยู่ข้างหลัง ส่งต่อความห่วงใยให้กับคนที่คุณรัก แม้ในวันที่จากไป

Visitors: 1,983