ประกันแบบสะสมทรัพย์

สะสมทรัพย์ 20 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี พิเศษ (มีเงินปันผล)

8PAY20 SPECIAL (PAR) | ประกันชีวิตเพื่อการสะสมทรัพย์

ระยะเวลาความคุ้มครอง

20 ปี

อายุผู้ขอเอาประกันภัย*

1 เดือน - 70 ปี

ช่องทางการขาย

ตัวแทน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

คุ้มครองดี เงินออมงอกเงย เพิ่มเงินออมของครอบครัวด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิต

แบบสะสมทรัพย์ 20 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี พิเศษ (มีเงินปันผล) เป็นกรมธรรม์เพื่อการสะสมทรัพย์ที่จะช่วยเพิ่มเงินออมของครอบครัว เบี้ยประกันไม่สูงเหมาะสำหรับการวางแผนออมเงิน 20 ปี โดยชำระเบี้ยประกันเพียง 8 ปี 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

กรุณาใส่ข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่แนะนำและให้คำปรึกษาแก่ท่าน
Visitors: 1,983