ประกันชีวิต

ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง 
(
ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล) AIA 20PAY LIFE (NON PAR)
 

ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล) AIA 20PAY LIFE (NON PAR)

 

     เพราะชีวิตของหัวหน้าครอบครัว สำคัญเหนือกว่าทรัพย์สินอื่นใด ประกันที่เน้นความคุ้มครองชีวิตสูง แต่จ่ายเบี้ยน้อย คุ้มครองครอบครัวจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่อยู่ข้างหลัง

 
  • แบบประกันที่เน้นความคุ้มครองสูงแต่จ่ายเบี้ยน้อย
  • ชำระเบี้ยประกัน 20 ปี คุ้มครองยาวนานตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)
  • กรณีเสียชีวิต รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน
  • กรณีมีชีวิตอยู่ รับเงินเมื่อครบสัญญาจำนวน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ตามที่กฏหมายกำหนด

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

กรุณาใส่ข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่แนะนำและให้คำปรึกษาแก่ท่าน
Visitors: 1,982